تبلیغات
Flower - تاثیر بسترهای مختلف کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک
Flower
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سلام من مهشید هستم از محلات علاقه زیادی به گل وگیاه دارم
امیدوارم لحظه های خوبی در این وبلاگ داشته باشید؟

مدیر وبلاگ :Mahshid
نویسندگان

خیار (Cucumis sativus L.) یکی از مهمترین محصولات گلخانه‌ای در ایران محسوب می‌شود. از اینرو توسعه روش‌های نوین برای افزایش عملکرد و کیفیت آن، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری گلخانه‌های فعال در امر تولید این محصول داشته باشد. یکی از روش‌های جدید، کشت بدون خاک است. وجود مزیت­هایی نظیر کنترل تغذیه گیاه، امکان افزایش تراکم کاشت، کاهش بروز بیماری‌ها و آفات و افزایش کمیت و کیفیت محصول نسبت به کشت خاکی موجب رویکرد تولیدکنندگان محصولات باغبانی به استفاده از این روش شده است [10]. بنظر می­رسد از بین انواع روش‌های کشت بدون خاک، کشت در مواد دانه­بندی شده1 بهترین گزینه برای تولید محصولاتی مانند خیار و گوجه­فرنگی باشد [7]. در این روش از بسترهای آلی و معدنی برای پرورش گیاه استفاده می­شود. خصوصیات مواد مختلف مورد استفاده به عنوان بستر کشت، اثرات مستقیم وغیر مستقیمی روی رشد و تولید محصول می‌گذارد و انتخاب بستر مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت تولید در کشت بدون خاک است [12]. ایندن و تورس[1] (2004) با مقایسه بسترهای پشم سنگ، پرلیت+پوسته‌برنج کربونیزه، پوست سرو و الیاف نارگیل بیشترین عملکرد گوجه فرنگی را در بستر پرلیت+پوسته ‌برنج کربونیزه گزارش کردند [4]. لی و همکاران[2] (1999) در بین بسترهای پرلیت، پرلیت+پوسته‌برنج، پرلیت+پوسته‌برنج کربونیزه و پوسته‌برنج خالص، بستر پرلیت و پس از آن مخلوط پرلیت+پوسته‌برنج کربونیزه را بهترین بستر برای پرورش هیدروپونیک خیار معرفی کردند [6]. گول[3] (1996) در بررسی تاثیر بسترهای متفات روی خیار، بیشترین و کمترین عملکرد را به ترتیب از بسترهای پیت و پوسته برنج به دست آورد [2]. محققین مختلفی نیز گزارش کرده­اند که بسترهای کشت تاثیر چندانی روی صفات کیفی محصول نمی­گذارد ‌‍‌[1،6و8]. با توجه به نتایج گزاش شده، این تحقیق با هدف مقایسه اثر چند ماده آلی و معدنی در عملکرد و برخی صفات کیفی خیار و همچنین امکان استفاده از پوسته برنج به عنوان بستر کشت انجام شده است.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت کشت پاییزه از شهریور تا دی ماه سال 1382 به اجرا درآمد. از خیار رقم `Rubah-R´ به عنوان ماده گیاهی و بسترهای (1) پیت، (2) پرلیت، (3) پوسته برنج و (4) پرلیت+پوسته برنج (1/1 حجمی) به عنوان بسترهای مورد آزمایش استفاده شد.

بذور خیار در گلدانهای پلاستیکی به قطر 10 و ارتفاع 12 سانتیمتر حاوی بستر مخلوط پرلیت+پیت (1/1 حجمی) کشت شد و تنظیم دما و مراقبت­های لازم تا رسیدن نشاها به مرحله انتقال انجام گردید.سیستم کشت در این آزمایش به صورت کیسه‌ای بود. بدین صورت که کیسه‌های پلی‌اتیلن به طول 1 متر و عرض 30 سانتیمتر برای کاشت دو بوته طراحی شد [2]. پس از پر کردن کیسه‌ها با بسترهای مورد آزمایش، دهانه آنها کاملاً مسدود شده و سپس به صورت دو ردیفه و با فاصله 50×50×80 سانتیمتر در کف گلخانه چیده شد. نشاها سه هفته بعد از کاشت بذور و در مرحله 4-3 برگی به درون کیسه­های حاوی بسترهای کشت انتقال یافت [3]. محلول غذایی طیق فرمول توصیه شده جنسن و کولینز (1985) و از طریق سیستم آبیاری قطره‌ای در اختیار گیاهان قرار گرفت [5]. برداشت میوه‌ها از اول آبان 1382 شروع شده و تا 15 آذرماه ادامه یافت. در مجموع 12 برداشت انجام شد. داده­های مربوط به عملکرد کل، عملکرد بازارپسند، عملکرد غیر بازارپسند، تعداد میوه در واحد سطح، میانگین وزن تک میوه، قطر، طول و میزان مواد جامد محلول عصاره میوه و در پایان دوره برداشت، قطر ساقه، ارتفاع نهایی گیاه و وزن تر اندام هوایی ثبت گردید. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تجزیه و تحلیل کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SASو مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 1و 5 درصد انجام شد.

 

نتایج و بحث

رشد، عملکرد و اجزای عملکرد

تجزیه واریانس کلی داده­ها نشان داد که تاثیر بسترهای کشت روی صفات ارتفاع نهایی، عملکرد کل، عملکرد بازار پسند و تعداد میوه در سطح احتمال 1% و روی وزن تر اندام هوایی در سطح 5% معنی­دار بود اما تاثیر معنی­داری روی قطر ساقه و عملکرد غیربازارپسند مشاهده نشد. بالاترین ارتفاع گیاه از تیمار پیت بدست آمد که اختلاف معنی­داری با تیمارهای پرلیت و مخلوط پرلیت+پوسته برنج نداشت اما اختلاف آن با تیمار پوسته برنج معنی­دار بود. همچنین تیمار پیت بیشترین میزان عملکرد کل، عملکرد بازار پسند و تعداد میوه در واحد سطح را به خود اختصاص داد و از این نظر اختلاف معنی­داری با سایر تیمارها داشت. پایین­ترین میزان ارتفاع گیاه، عملکرد و کمترین تعداد میوه از تیمار پوسته برنج بدست آمد. دو بستر پرلیت و مخلوط پرلیت+پوسته برنج اختلاف معنی­داری در هیچ یک از صفات ذکر شده باهمدیگر نداشتند و با توجه به جدول -1 مشاهده می­شود که پس از بستر پیت، بیشترین میزان رشد و عملکرد مربوط به این دو بستر بوده است (جدول- 1).

ظرفیت تبادل کاتیونی بالا در پیت یکی از مهم‌ترین مزایای این ماده برای رسیدن به عملکرد‌های بالاتر است [11]. پیت دارای ظرفیت تبادل کاتیونی حدود 100 میلی اکی والان در 100 گرم است و از این نظر در صدر بسترهای مورد استفاده در این آزمایش قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ظرفیت نگهداری رطوبت نیز در این بستر کشت بیشتر است. در مورد پرلیت هم اگرچه ظرفیت تبادل کاتیونی بسیار ناچیزی دارد، اما این ماده دارای خاصیت مویینگی قوی بوده و می‌تواند 4-3 برابر وزن خود آب ذخیره کند. مجموع این دو عامل موجب افزایش ظرفیت نگهداری محلول غذایی، تبادل بهتر عناصر بویژه کاتیون‌ها در داخل بستر و توزیع مناسب رطوبت در محیط ریشه می‌شود که در نتیجه تشکیل سیستم ریشه‌ای و جذب عناصر غذایی افزایش یافته و منجر به رشد قوی گیاه و تولید محصول بیشتر می‌‌شود [12].

 

صفات کیفی میوه

تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی­داری روی قطر، طول و میزان مواد جامد محلول عصاره میوه نداشت، اما تاثیر آن روی میانگین وزن تک میوه در سطح احتمال 5% معنی­دار بود. بیشترین وزن میوه مربوط به تیمار پیت بود که اختلاف معنی­داری با تیمارهای پرلیت و مخلوط پرلیت+پوسته­برنج پرلیت نداشت، اما اختلاف آن با تیمار پوسته­برنج معنی­دار بود. بیشترین طول میوه از تیمار پیت بدست آمد که با سایر تیمارها در یک سطح قرار گرفت. بیشترین قطر میوه را تیمار پرلیت داشت اما از نظر آماری دارای اختلاف معنی­داری با تیمارهای دیگر نبود. بیشترین و کمترین میزان مواد جامد محلول به ترتیب مربوط به تیمارهای پیت و مخلوط پرلیت+پوسته برنج بود (جدول -2). سلیکل و ساگلار[4](1999)، لی و همکاران (1999)، پارکس و همکاران[5] (2004) و شیو و همکاران[6] (2004) نیز گزارش گردند که بسترهای کشت، تاثیر معنی­داری روی صفات کیفی میوه از قبیل طول، قطر و مواد جامد محلول میوه ندارد [1،6،8و9]. با وجود اینکه بسترهای کشت اثر معنی داری روی صفات قطر و طول میوه نداشتند ولی میانگین هر دو صفت، در بستر پوسته برنج کمتر از سایر تیمارها بود. از این رو بنظر می­رسد مجموع کاهش جزئی طول و قطر میوه موجب کاهش معنی­دار میانگین وزن تک میوه در بستر پوسته برنج شده است.

در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده، از آنجایی که پیت وارداتی بسیار گران‌قیمت است، کاربرد آن به عنوان بستر کشت بدون خاک در ایران توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن اینکه منابع زیادی از پوسته ‌برنج در کشور وجود دارد، از نظر صرفه اقتصادی، بستر مخلوط پرلیت+پوسته برنج را به دلیل عملکرد قابل توجه در این آزمایش و ارزان بودن آن نسبت به پیت و حتی پرلیت خالص می‌توان به عنوان بستر کشت بدون خاک توصیه کرد.

 

جدول –1 مقایسه میانگین اثر بسترهای کشت روی رشد و عملکرد خیار رقم Rubah-R

بسترهای کشت

عملکر کل

(kg/m2)

عملکرد بازارپسند

(kg/m2)

عملکرد غیر بازارپسند

(kg/m2)

تعداد میوه در واحد سطح

پیت

a779/9

a007/9

a77/0

a387/102

پرلیت

b568/8

b878/7

a69/0

b89/91

پوسته‌برنج

c95/5

c43/5

a52/0

c06/69

پوسته‌برنج+پرلیت

b128/8

b516/7

a61/0

b924/88

 

جدول –2 مقایسه میانگین اثر بسترهای کشت روی صفات کیفی  خیار رقم Rubah-R

تبسترهای کشت

میانگین وزن میوه (gr)

طول میوه(cm)

قطر میوه (cm)

درصد مواد جامد محلول

پیت

a335/95

a624/15

a56/27

a6/3

پرلیت

a265/93

a4/15

a1/28

a5/3

پوسته‌برنج

b679/84

a23/15

a1/25

a55/3

پوسته‌برنج+پرلیت

a252/91

a462/15

a9/26

a5/3

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 14 اسفند 1393
پنجشنبه 23 شهریور 1396 ساعت 15 و 30 دقیقه و 48 ثانیه
Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 16 و 03 دقیقه و 15 ثانیه
Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there
that I'm totally overwhelmed .. Any tips? Bless you!
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 13 و 33 دقیقه و 36 ثانیه
This post is in fact a nice one it helps new the web people, who are wishing for
blogging.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 13 و 49 دقیقه و 28 ثانیه
Very good post. I will be experiencing many of these issues as well..
سه شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 01 و 45 دقیقه و 09 ثانیه
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the
message home a bit, but other than that, this is great blog.
A great read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
چاپ مطالب تماس با مادر این وبلاگ
در كل اینترنت